ON-LINE REZERVACE

O hotelu

O hotelu

O DESATERU

Budova v Husově ulici stojí na starém židovském městě. Podle malovaných trámů ve stylu manýrismu je možné budovu datovat do období vlády Rudolfa II. V té době musel být dům v majetku některého z nejlépe postavených židovských měšťanů.

Vzhledem k tomu, že dům měl ve dvoře svou vlastní synagogu a z mnoha dalších zdrojů je možné předpokládat, že zde žil proslulý učenec rabi Jehuda Löw ben Becalel, případně hebrejským akronymem מהר״ל – MaHaRaL (Morenu Ha-Rav Liva nebo též Morenu Ha-gadol Rabi Liva, náš (velký) učitel rabbi Liva).

Většinu života prožil zde v Mikulově jako moravský zemský rabín. V roce 1573 odešel do Prahy, kde působil na dvoře císaře Rudolfa II. a stal se tvůrcem legendárního Golema.

Za vlády Ditrichštejnů byl dům psán jako majetek Michelstetrů, bohaté židovské rodiny. Kníže Ditrichštejn, majitel Mikulova, držel ochrannou ruku nad svými židovskými poddanými. V roce 1845 žilo v Mikulově více než 3.500 židovských obyvatel. Všechny domy byly propojeny a také v obou stěnách a v obou patrech byly v domě Michelstetrů nalezeny zazděné dveře, které vedly k sousedům.

Ve třicátých letech věnovala rodina dům židovské obci, která v něm zřídila domov pro přestárlé židy a ten zde fungoval až do roku 1939. Židovské obyvatelstvo v Mikulově v drtivé většině nepřežilo holokaust a německé obyvatelstvo bylo v roce 1945 vyhnáno.

Dům koupili roku 2017 od rodiny, která jej získala před rokem 1948 přidělením od Československého státu, bratři Přemysl a Miroslav Kokešovi. K uctění památky židovského obyvatelstva nazvali dům, který sloužil také jako soukromá synagoga, DESATERO. Desatero je společným zákonem židů i křesťanů a snem obou bratrů bylo najít smíření a nápravu dávných křivd.

Na všech zárubních každého z deseti pokojů byla umístěna mezuza hebrejsky מזוזה, aby židovští návštěvníci Mikulova získali bydlení, které odpovídá jejich zvykům.
Mimo pansky malované manýristické motivy na trámoví v patře je zajímavým prvkem domu ulička napravo od průjezdu, kterou se původně chodilo do synagogy ve dvoře.

Dům je unikátní svý hlubokým sklepem, ale také nákladnou rekonstrukcí a instalací průhledné střechy, která z vnějšku působí jako běžná pálená taška. Je tak jediným domem v historické památkové rezervaci Mikulov, který nabízí tak široké a tak fenomenální výhledy.